Fiber Holders

  • FiberFox Removable Fiber Holders FiberFox Removable Fiber Holders

    FiberFox Removable Fiber Holders

    Available Holders: FH-12R :  Fiber Holder for Rollable Ribbon Holder (Pair) FH-2MM : Fiber Holder for 2mm fiber cable (1 Piece) FH-3MM :  Fiber Holder for 3mm fiber cable (1 Piece) FH-250 : Fiber  Holders for...

    $135.00 - $227.00
    Choose Options